EGZAMIN – ZAPISY

Jesteśmy licencjonowanym w Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego organizatorem egzaminów na patenty i licencje motorowodne, co daje możliwość szybkiego i sprawnego zgłoszenia egzaminu po zakończonym szkoleniu. Egzaminy prowadzone są na naszym sprzęcie szkoleniowym w porcie Marina Puławy, ale też w miejscu zgłoszonym przez organizatora grupy. Terminy egzaminów podawane są zawsze na początku kursu, może się jednak zdarzyć, że mogą one ulec zmianie o tydzień lub dwa tygodnie, zależnie od zebranej liczby kursantów.

Zapisy na egzamin odbywają się wyłącznie przez rejestrację w systemie PZMWiNW (on-line) Zgłoszenie na egzamin generowane jest automatycznie po dokonaniu płatności przelewem on-line. W przypadku, gdy kursant z przyczyn niezależnych nie może wziąć udziału w zgłoszonym terminie egzaminu opłata egzaminacyjna nie przepada. Należy wówczas poinformować PZMiNW o zaistniałej sytuacji z prośbą o zarejestrowanie na kolejny termin egzaminu wyznaczony przez naszą szkołę.

JAK WYGLĄDA EGZAMIN ?

Egzamin przeprowadzony jest przez komisję PZMWiNW, w składzie: Przewodniczący komisji egzaminacyjnej, członek komisji egzaminacyjnej oraz sekretarz komisji egzaminacyjnej.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części. Uczestnik powinien wykazać się wiadomościami zawartymi w programie szkolenia oraz umiejętnościami praktycznymi wymaganymi do zdobycia patentu sternika motorowodnego.

Część teoretyczna ma wyłącznie formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami przygotowanymi przez Komisję Egzaminacyjną. Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście.

Część praktyczna egzaminu obejmuje:

  1. a) manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:

– wykonanie manewrów: odejście od nabrzeża, dojście do nabrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”, kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach;

  1. b) manewrowanie w portach, prowadzenie jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem;
  2. c) kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie;
  3. d) praca w charakterze członka załogi;
  4. e) podstawowe prace bosmańskie;
  5. f) cumowanie jachtu i klarowanie na postój.

CO PO ZDANYM EGZAMINIE ?

Po zdanym egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje od komisji egzaminacyjnej zaświadczenie o zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa. Kolejną czynnością jest ponowne wygenerowanie wniosku o wydanie patentu motorowodnego po zdanym egzaminie oraz dokonanie płatności on-line. Po wydrukowaniu wniosku, dołączeniu zaświadczenia o zdanym egzaminie, zdjęcia w formacie 3,5 x 4,5 cm należy wysłać komplet dokumentów do PZMWiNW na adres:

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

Dział Patentów i Licencji

ul. Nowogrodzka 40

00 – 691 Warszawa

Patenty motorowodne wysyłane są listem poleconym na podany we wniosku adres uczestnika.

WAŻNE: NASI KURSANCI po zdanym egzaminie mogą złożyć zaświadczenia oraz zdjęcia w naszym biurze. Resztę formalności wypełnimy sami, tak aby kursant dostał patent na wskazany przez siebie adres.

Call Now Button

Facebook