Rope

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21.06.2013 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji. (Dz.U. z 2013 r. poz. 749). obowiązkowi wpisu do rejestru podlegają statki używane wyłącznie do uprawiania sportu i rekreacji o długości kadłuba powyżej 12 m albo o napędzie mechanicznym o mocy silników większej niż 15 kW.

Rejestry prowadzone są przez odpowiednie polskie związki sportowe, należy jednak wiedzieć, że statki używane do połowu ryb bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20m2 lub o napędzie mechanicznym o mocy do 20kW podlegają obowiązkowi rejestracji w starostwie zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66 poz. 750 z późn. zm.)

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pomocą oraz doradztwem w zakresie rejestracji łodzi, prosimy o wysłanie zapytania poprzez formularz.

REJESTRACJA ŁODZI - ZAPYTAJ
Please wait...
Call Now Button

Facebook