Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu sternika motorowodnego

 

1. Wiedza teoretyczna

 

1)    PODSTAWY BUDOWY JACHTÓW MOTOROWYCH;

2)    SILNIKI I UKŁADY NAPĘDOWE,W  TYM W SZCZEGÓLNOŚCI:

a)     budowa silników,

b)    obsługa i konserwacja silników,

c)     zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników,

d)    podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych;

3)     MANEWROWANIE JACHTEM MOTOROWYM;

4)     ZASADY PROWADZENIA SKUTERÓW WODNYCH;

5)     PODSTAWY LOCJI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI:

a)     znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,

b)    mapy i przewodniki,

c)     drogi wodne i budowle hydrotechniczne;

6)     WIADOMOŚCI Z ZAKRESU RATOWNICTWA WODNEGO, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI:

a)     podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,

b)     wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,

c)     działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku.

d)    postępowanie  w sytuacji „człowiek za burta,”,

e)     udzielanie pierwszej pomocy,

f)     hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii;

7)     WIADOMOŚCI Z ZAKRESU METEOROLOGII, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI:

a)     skala prędkości wiatru,

b)    zjawiska meteorologiczne  i ich oznaki,

c)     komunikaty meteorologiczne;

8)     POMOCE NAWIGACYJNE;

9)     OCHRONA WÓD PRZED ZANIECZYSZCZENIEM;

10)   PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA DROGI NA MORSKICH I ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH.

 

2. Umiejętności praktyczne

 

Egzamin praktyczny obejmuje:

1)     MANEWROWANIE JACHTEM MOTOROWYM W ZAKRESIE:

a)    prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,

b)    Wykonania manewrów: odejście  od  nabrzeża,  dojście  do  nabrzeża,  pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm – człowiek za burtą.

c)     kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;

2)     KIEROWANIE ZAŁOGĄ, WYDAWANIE KOMEND I EGZEKWOWANIE ICH WYKONANIA WE WŁAŚCIWYM  MOMENCIE.

3)     PRACA W CHARAKTERZE CZŁONKA ZAŁOGI.

4)     PODSTAWOWE PRACE BOSMAŃSKIE.

Call Now Button

Facebook