Oznakowanie szlaku żeglownego

Zasada nawigacji na rzekach lub na jeziorach polega na poprawnym czytaniu i rozumieniu budowy szlaku żeglownego tj. musimy pamiętać, że na rzece szlak żeglowny przebiega zgodnie z nurtem „z prądem” czyli czerwone boje będziemy mieli po naszej prawej burcie płynąc ” w dół” czyli do ujścia. Na jeziorach szlak przebiega z południa na północ lub ze wschodu na zachód. Bezpieczne żeglowanie to również poprawne poruszanie się na akwenie w odniesieniu do występujących zagrożeń, które oddzielone są odpowiednimi znakami kardynalnymi lub znakami odosobnionego niebezpieczeństwa. Na naszych kursach na patent sternika motorowodnego, nawigacja i znaki to priorytet.