Kierunek szlaku żeglownego

Kursy motorowodne

Umiejętność rozpoznawania jak biegnie szlak żeglowny pozwala na bezpieczną nawigację po danym zbiorniku. Jest to jeden z ważniejszych elementów szkolenia na patent sternika motorowodnego w naszej szkole. Uczymy podstaw locji i nawigacji. Chcemy, aby przyszli sternicy motorowodni mogli poruszać się komfortowo po każdym akwenie. A wytyczanie szlaków na wodach morskich już wkrótce.