Znaki kardynalne

Znaki kardynalne – to grupa czterech znaków wyznaczających kierunki geograficzne (północ, południe, wschód, zachód). Znaki te informują nas, z której strony należy konkretny znak ominąć. Znak północny – należy go omijać od północnej strony, znak południowy – należy go ominąć od południowej strony, znak wschodni – omijamy go od strony wschodniej, znak zachodni – omijamy go od strony zachodniej.
Znaki te montuje się celem ostrzeżenia o niebezpieczeństwie znajdującym się po przeciwnej stronie, niż ta, którą wskazuje znak.

Znaki kardynalne ustawiane są pojedynczo lub w grupie. Rozwiązania montażu znaków są różne, jednak zawsze w sposób jasny i ściśle określony wskazują nam obszar, na którym nasza jednostka pozostaje bezpieczna.

Znaki kardynalne to podstawa nauki na naszych kursach motorowodnych. Każdy uczestnik zdający egzamin na patent sternika motorowodnego powinien mieć opanowane znaki żeglugowe. Od tego zależy bezpieczeństwo na wodzie.