STERNIK MOTOROWODNY MAJ/CZERWIEC

Kolejny kurs na patent sternika motorowodnego zaczynamy już 26maja. Zajęcia te zostaną powtórzone 28maja.

Start godzina 9:00 – Marina Puławy

Planowana data egzaminu – 11 czerwiec 2016 – 9:00

Przyjmujemy zgłoszenia.

majczerwiec